Държавен фонд Земеделие публикува днес актуалните приеми по директни плащания, Програмата за развитие на селските райони, държавни помощи, схеми за кредитиране и селскостопански пазарни механизми.

 

Директни плащания

КАМПАНИЯ 2016

Срокове за прилагане

Прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016

1 март 16 май 2016 г.

Прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016 (с 1%/работен ден санкция за закъснение и редакция на вече подадено заявление без санкция)

17 май 31 май 2016 г.

Прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016 (с 1%/работен ден санкция за закъснение и за редакция на вече подадено заявление)

1 юни10 юни 2016 г

Селскостопански пазарни механизми

Схема

Срокове за прилагане

Доставка на пресни плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ за учебната 2015/2016 година

2 ноември 2015 г. – 13 май 2016 г.

Схема на ЕК за интервенционно изкупуване на обикновена пшеница

1 ноември 2015 г. – 31 май 2016 г.

Схема за помощ за частно складиране на свинско месо

от 4 януари 2016 г.

Кредитиране

Схема

Срокове за прилагане

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство

Целогодишно

Държавни помощи

Схема

Срокове за прилагане

Държавна помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал

16 май - 3 юни 2016 г.

Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните

Първи транш

16 - 31 май 2016 г.

Втори транш

До 31 август

Прием по Държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за угояване

Първи транш

3-20 май 2016

Втори транш

1-23 септември 2016 г.

Трети транш

10-21 октомври 2016 г.

Държавна помощ за компенсиране разходи, свързани с изпълнение на мерки по Националнатата програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)

11 април - 30 септември 2016 г.

Прием по Държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция

21 март - до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2016 г.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Схема

Срокове за прилагане

Прием по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

9 май – 3 юни 2016 г.

НАК © 2016. Всички права запазени