Обнародвани са промени в Наредба № 5 касаят удължения срок за подаване на заявления за директни плащания през кампания 2016

 

Държавен вестник обнародва в днешния си брой промени в Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Те касаят удължения срок за подаване на заявления за директни плащания през кампания 2016. 
 
С обнародваните промени срокът за прием на заявления се удължава до 31 май 2016 г. без санкция за закъсняло подаване. До 15 юни – за извършване на редакции на подадени заявления без санкция за закъснение. Крайният срок на Кампания 2016 г., с 1% санкция за всеки просрочен работен ден, е 27 юни 2016 г.
 

НАК © 2016. Всички права запазени