Уважаеми Собственици,

Регистрацията на всички кандидати за жребци – производители за случен сезон 2018 г. се извършва в НАК в периода от 15.ХІ. – 15.ХІІ. 2017 г. чрез подаване на Заявление.

Експертната комисия разглежда в периода 15.ХІІ. – 20.ХІІ.2017 г. всички заявления и одобрените жребци ще се публикуват на сайта на НАК.

Преди подаване на заявлението, собствениците трябва да са запознати  със специфичните условия за всяка отделна порода.

Родени кончета от нерегистрирани жребци (одобрени за бащи за 2018 г.) няма да се регистрират в родословната книга на съответната порода.

За повече информация:   Пламен Левков          088 911 55 84

                                       Андреана Иванова     088 561 42 88

                                       Д-р Минчо Димитров  088 679 43 68

НАК © 2016. Всички права запазени