Управителният съвет е изпълнителен орган на Националната асоциация по коневъдство, който действа с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решенията на Общото събрание. Избира се на всеки 5 години. Състои се от 5 члена, които работят за или са пряко свързани с коневъдната дейност. УС се представлява от Председател и Изпълнителен директор.

  • Председател
  • Изпълнителен директор
ganchev

Гриша Ганчев

Гриша Ганчев е роден на 10 декември 1962 г. в град Ловеч. Завършва Средно спортно училище „Асен Драганов“ (Ловеч) с профил борба (1980) и висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ със специалност „Счетоводство и контрол“. Завършва школа по мениджмънт (дистанционно обучение) в Сейнт Луис, САЩ (1990)

В качеството си на председател на НАК г-н Ганчев активно участва в развитието на коневъдството в България като подпомага иазграждането и утвърждаването на НАК като представителна организация, която защитава интерсите на коневъдите в страната.

jordanov

Георги Йорданов

Георги Йорданов е роден на 16 май 1966 г. в гр. Горна Оряховица. Завършва средното си образование в родния си град през 1984 г., а висшето си образование в Тракийски университет в гр. Стара Загора със специалност „Зооинжинерство“ (1995 г.). Придобива две професионални квалификации: „Съдебен експерт“ и „Експерт по инднтификация на коне“ (2004 г.) както и магистърска степен по „Селекция в животновъдството“ (2007 г.).

Професионалната си кариера започва в конезавод „Хан Аспарух“ в гр. Разград като жокей. 13 години е главен експерт в Националната служба по селекция и репродукция в животновъдтсвото преименувана по-късно на ИАСРЖ. Г-н Йорданов е изпълнителен директор на Националната Асоциация по коневъдство още от самото и създаване. В тази си функция той целенасочено следва мисията на Асоциацията и усилено работи за осъществяване на нейните цели, свързани с усъвършенстването и прогреса на българското коневъдство.

ЧЛЕНОВЕ

Д-р Дамян Илиев Д-р Пламен Асенов Пламен Петков

НАК © 2016. Всички права запазени